Hiển thị 32 kết quả

Tổng hợp tầm nhìn vào hàng hóa phái sinh

Chúng ta sẽ chờ một số mặt hàng như dầu / ngô để theo dõi trên tradingview từ đó bắt đầu tham gia chiến đấu … Giá ngô CBOT tiếp tục tăng trong phiên ngày hôm qua, mặt dù đã không thể phá vỡ được mức kháng cự tâm lý tại mức giá 500 cents. …

Tôi đầu tư như thế nào?

Vàng được cho là test lại mốc 1787 ngày tuần này. Vẫn là một mốc test quan trọng trong bối cảnh như hiện nay… Vàng lên đúng là toàn bộ đang phân tích lên. Các mốc test được cho rằng phá vỡ 1754 và nhắc lại 1 lần nữa vùng giá 1760 sẽ phi một …